Hava Kurutucu Filtre temel olarak hava içerisindeki zararlı partikülleri ayrıştırma görevine sahiptir. Bu kurutucu filtrenin asıl avantajı ise hava içerisindeki nemin ayrıştırılmasını sağlamasıdır. Bu sayede nemli havayı kurutur ve kalitesi yüksek bir hava elde edilir.Hava kurutucu filtreleri aynı zamanda basınçlı hava kurutucu olarak bilinir. Bu filtre, havanın kullanıldığı sistemde nemi arındırma görevine sahiptir. Çünkü nemin sistem içerisinde kalması, sisteme uzun vadede zararlar verir. Bu zararlar sadece sistemin işleyişine olumsuz etki etmekle kalmaz aynı zamanda sistemin entegre edildiği projenin de verimliliğin düşmesine, daha fazla enerji tüketimi ve dolayısıyla da daha yüksek maddi masraflar doğurur. Bu yüzden hava kurutucu filtre esasında sanıldığından çok önemli bir role sahiptir ve uzun süredir kullanılmakta olan filtrenin yenilenmesi önemlidir.

Hava Kurutucu Filtre Genel Özellikleri

 

Hava kurutucu filtreleri arasında tercih ya da belirleme yaparken söz konusu sistemi genel olarak incelemek gerekiyor. Bu sayede kullanılan pnömatik sistem ve en düşük ortam sıcaklığına dair veriler elde edilmiş olur. Bu veriler doğrultusunda sistem için en ideal hava kurutucu filtre entegrasyonu yapılabilmektedir.

 

Önceden zaten belirlenmiş olan bir filtre tipi için yeniden belirleme yapmaya gerek yoktur. Bu durumda, yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yapılması gereken tek şey yeteri kadar kullanılan hava kurutucu filtresi yenilenmesi işlemidir.

 

Maksimum Enerji Verimliliği Elde Etmek

 

Hava kuturucu filtreleri uzun vadede ciddi oranda enerji verimliliği sağlar. Nitekim hava kurutucu filtresi sayesinde sistemde ekstradan tahliye veya filtre ekleri kullanılması gerekmez. Üstelik bu eklerin normal şartlarda ortaya çıkardığı basınç kayıpları da olmayacağından, enerji verimliliğin ciddi oranda artacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

 

Hava bazlı motorların daha verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak adına nem filtresi önemli role sahiptir. Bu bağlamda hava kurutucu filtre ya da bir diğer ifade ile de basınçlı hava filtresi mutlaka temin edilmelidir. Hava kurutucu filtresi için bakım yapmaya gerek yoktur. Ekstra arızalar ve neticesinde ekstra iş gücüne de ihtiyaç duyulmaz. Bir çok açıdan fayda sağlar ve en önemlisi de mekaniğin ömrünü oldukça fazla uzatır.

img_divider

« Translate »